About us

Light Sport Aviation Scandinavia supply the GA (General Aviation) market with aeroplanes, service and accessories in the nordic countries.

Mainly it's aeroplanes within the UL (Ultralight) segment as well as the new European class ELA1 (European Light Aircraft up to 1200 kg) under what's called CS-LSA (Certification Specification for Light Sport Aeroplanes max 600 kg).

We also supply some electronics/avionics on customer's request.

Two other popular products we sell are Floats and oilcoolers for aeroplanes.

In addition to the above, we carry out service on aeroplanes and its engine in the above classes.

 

Starten av företaget

Light Sport Aviation Scandinavia (LSAS) grundades i slutet av 2004 av Einar Edland, Hans Jörnén och Per Melin. I slutet av 2006 anslöt även Håkan Karlsson till företaget.

Tillkomsten av LSAS kommer av att vi har upplevt alla dom problem och motgångar som finns när man startar upp eller försöker få igång en UL-verksamhet, antingen det är en ny klubb, eller inom en etablerad flygklubb.

När vi startade vår UL-resa hittade vi ingen som kunde hjälpa oss med råd och dåd att få igång verksamheten. Vi råkar alla ut för ungefär samma problem, men vi hade ingen som kunde tala om för oss vilka problem som kan finnas, och hur man på bästa sätt löser dom.

Under tiden som vi byggde upp våra verksamheter föddes idén att erbjuda andra, just det vi själva hade velat ha:

  • Hjälp att komma igång
  • Någon som har erfarenheten och vet vilka missar man kan göra
  • Någon som har erfarenhet av flera olika flygplanstyper
  • Någon som har den tekniska kompetensen

Där föddes Light Sport Aviation Scandinavia